Bulum, bulum, bulum car,
Bulum bir cardan tuz albay.
Murdatan sağa işenip,
Küñotay, boy boydok kaldım kız albay.

İyri bir iyri, iyri car,
İyrı bir cardan tuz albay.
İlgerten sağa işenip,
Küñetay, boy boydok kaldım kız albay.

Kurbuğa kakkan kuu kazık,
Kulcanın eti col azık.
Kurdaşı menen bir ketken,
Küñötay gana kızda ne cazık?

Tektirge kakkan kuu kazık,
Tekenin eti col azık.
Teñtuşun taap ketken son,
Küñötay gana carda ne cazık?

Sap-sap uçkan tarançı,
Sabın bir buzbay sanaçı!
San kızdardın içinde,
O, kurğur, Küñötay barbı karaçı!

Top-top uçkan tarançı,
Tobun bir buzbay sanaçı!
Top biykeçtin içinde,
O, kurğur, Küñötay barbı karaçı!

El öydögö çığarda, 
Kara con erkeç koy baştayt. 
Kadırlaşım Küñötay, 
Kaçan bir bolso toy baştayt.

El ıldıyğa tüşördö,
Ak ala erkeç koy baştayt.
Kaysı cerden körsöm da,
Ay, boy, boy Küñötayım toy baştayt.

El öydögö çıkkanda,
Ermek bir eleñ Küñötay.
Saymalanğan cooluktu,
Bermek eleñ Küñötay.

Ak tayak kıydım kırçından,
Küñötay, aşık boldum sırtıñdan.
Aylanıp kayra süylöşpöy,
Armanda kaldım curtuñdan.

Kök tayak kıydım kırçından.
Köbünçö sağa süylöşpöy,
Küñötay, armanda kaldım,
Aligi köçkön curtuñdan.

Örük bir cedim güldöşpöy,
Küñötay öküttö kaldım süylöşpöy.
Alma cedim güldöşpöy,
Armanda kaldım süylöşpöy.

Külüktün terin kurğatpay,
Kün cürösüñ, Küñötay.
İçim tolğon muñumdu,
Kimge aytamın, Küñötay? ...