Seneqalmaz
Ay qalı(r) sene qalmaz
Güvenme hüsnüve sen
Bu hüsnüv sene qalmaz

Arxa var
Suyu bağla arxa ver
Başıva dem güh düşse
Merd adama arxa ver

O yağ qalsın
Bu fitil o yağ qalsın
Yanmnan ayrılara
Haqqı var oyağ qalsın