Yazdır
Üst Kategori: Güfteler
Kategori: Tekke Musikisi
Gösterim: 3888

Cânı cânana kurbân eyleyen gelsin bu meydâne
Soyup benliğini uryân olan gelsin bu meydâne

Bu meydân mekteb-i irfân cesaret edemez her cân
Haset, kin, kibr u cehlini koyan gelsin bu meydâne

Ne bilsin derdimi dertsiz olanlar anlamaz halin
Bu Allah derdidir, âgâh olan gelsin bu meydâne

Visâliyle diyen Allah, mürâî gelmesin kâfi
Riyâsız aşk ile "Allah" diyen gelsin bu meydâne

Uzatma dilini Allah diyen âşıklara zinhar!
"Fezkürûnî" emr-u ferman duyan gelsin bu meydâne

Dilin bal bal demekle ağzına tat gelmez ey ihvân
Kamû âzaları "Allah" diyen gelsin bu meydâne

Kelâmî kalbten Allah de seni dîvane sansınlar
Seherler zikredip lezzet alan gelsin bu meydâne