Günahkar kullarız acı halimize

Lütfeyle sen bize Ahmed er Rufai

Sultan’ül evliya Ahmed’er Rufai

Varis’ül enbiya Ahmed’er  Rufai

      Sıdk ile ol demde ağla seherlerde

      Yetişir her yerde Ahmed er  Rufai

      Sultan’ül evliya Ahmed’er Rufai

      Varis’ül enbiya Ahmed’er  Rufai

Meşrebimdir benim mezhebimdir benim

Melceimdir benim Ahmed er  Rufai

Sultan’ül evliya Ahmed’er Rufai

Varis’ül enbiya Ahmed’er  Rufai