Uyan gözün aç durma yalvar güzel Allah'a

Yolundan izin ayırma yalvar güzel Allah'a

Her geceyi kâim ol her gündüzü sâim ol
Hem zikr ile dâim ol yalvar güzel Allah'a

Bir gün bu gözün görmez hem kulağın işitmez
Bu fırsat ele girmez yalvar güzel Allah'a

Aslığı ganimet bil her saati nimet bil
Gizlice ibâdet kıl yalvar güzel Allah'a

Ömrünü hiçe sayma kendini oda yakma
Her şâm u seher yatma yalvar güzel Allah'a

Hey nice yatırsun dur olma bu safâdan dâr
Bahr-ı keremi boldur yalvar güzel Allah'a

Her vakt-i seherde bir lütfu gelir Allah'ın
Ol vakt uyanır kalbin yalvar güzel Allah'a

Allah'ın adın yâd et, can ile dili şâd et
Bülbül gibi feryâd et yalvar güzel Allah'a

Gel imdi Niyazi'yle Allah'a niyâz eyle
Hâcâtı dırâz eyle yalvar güzel Allah'a