Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara

Birin bilir binin bilmez
Şu gözümün yaşın silmez
Yar ismini desem gelmez
Düşer dillere dillere

Emrah eder bu ünümdür
Arşa çıkar tütünümdür
Yare gidecek günümdür
Düşsem yollara yollara