Har içinde biten gonca güle minnet eylemem

Arabî, Farisî bilmem dile minnet eylemem
Sırat-ı Müstakim üzre gözetirim Rahim'i
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem...

Bir acayip derde düştüm herkes gider kârına
Bugün buldum bugün yerim, Hakk kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
Rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem...

Ey Nesimi, can Nesimi, ol Ganî, Cebbâr iken
Yarın şefâatkârım Ahmed-i Muhtâr iken
Cümlenin rızkını veren ol Ganî, Settâr iken
Yeryüzü halifesi hünkâra minnet eylemem...