Bir sabah uğradım göl kenarına

Sunam beni gördü yüzmeğe durdu
Çalındı çırpındı çıktı kenara
Ela gözlerini süzmeğe durdu

İstedim kendimi bu göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam
Bir hayal eyledim sarılıp yatam
Vefasız gönlümü üzmeğe durdu

Emrah şahin almış bugün yalçını
Yel estikçe döker bele saçını
Arzıhal eyledim visal baçını
İnci dişlerini dizmeğe durduSehernen uğradım göl kırağına
Sonam beni gördü yüzmege durdu
Kanadını çaldı suyun (y) üzüne
Cığa tellerini düzmege durdu

Men gettikçe sonam geldi ırağa
Yandı kara bağrım döndü firağa
Huri tek silkindi çıktı kırağa
Humar gözlerini süzmeğe durdu

İstedim kendimi bu göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam
Bir hayal eyledim sarılıp yatam
Vefasız göynümü üzmege durdu

Emrah şahin aldı elden laçını
Yel estikçe töker bele saçını
Arzuhal eyledim visal baçını
İnci dişlerini yüzmege durdu