Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Halk Şiiri
Gösterim: 25638

Severim ben seni candan içerü,
Yolum ötmez bu erkandan içerü.

Nereye bakar isem dopdolusun,
Seni kanda koyam benden içerü!

O bir dilberdürür yoktur nişanı
Nişan olur mu nişandan içerü.

Beni benden sorman, bende degülem,
Suretim boş yürür dondan içerü.

Beni benden alana ermez elim,
Kadem kim basa sultandan içerü.

Tecelliden nasib erdi kimine,
Kiminin maksudu bundan içerü.

Kime didar gönülden şule değse
Onun şulesi var, günden içerü.

Senin aşkın beni benden alıptır,
Ne şirin dert bu; dermandan içerü.

Şeriat, tarikat yoldur varana,
Hakikat, marifet, andan içerü.

Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman var Süleyman'dan içerü.

Unuttum, din-diyanet kaldı benden.
Bu ne mezhepdürür, dinden içerü.

Dinin terkedenin küfürdür işi,
Bu ne küfürdür, imandan içerü.

Geçer iken, Yunus, duç oldu dosta,
Ki kaldı kapıda andan içerü...