Ehl-i islam olan işitsin bilsin, Can sağ iken yurt vermeniz düşmana İsterse Uruset ne ki var gelsin Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Guşanın kılıcı geyinin donu Gavga bulutları sardı her yanı Dağda goç yiğidin şan alma günü Can sağ iken yurt vermeniz düşmana Gavga günü namert sapa yer arar Er olan göğsünü düşmana gerer Cemi ervah bizden meydana girer Can sağ iken yurt vermeniz düşmana Asker olan bölük bölük bölünür Sandınız mı Kars kalası galınır Boz atlar üstünde gılıç çalınır Can sağ iken yurt vermeniz Hele Alosman'ın görmemiş zorun Din gayreti olan tedarik görün Al tepip baş kesin Kazak'ı kırın Can sağ iken yurt vermeniz düşmana Benesferdir bilin Urus'un aslı Orman yabanisi balıkçı nesli Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli Can sağ iken yurt vermeniz düşmana Şenlik durursuz atlara minin Sıyra gılıç düşman üstüne sürün Artacaktır şanı bu Al'osmanın Can sağ iken yurt vermeniz düşmana