Çıktım Kozanın dağına
Niger savdım dost bağına
Aşiretten fayda yoktur
Kaç kurtul Gavur-Dağına

Çıktım Kozanın dağına
Karı dizleyi dizleyi
Yaralarım göz göz oldu
Cerrah gözleyi gözleyi

Çıktım Kozanın dağına
Kekliğinin kurağına
İri Beyler hep toplandı
Ağam senin otağına

Kozan dağı karlı buzlu
İçi dolu gelin kızlı
Öldürürler Beyim seni
Bu gavurlar dünden sözlü

Kızıl Irmak akmam demiş
Kenarımı yıkmam demiş
Ünü büyük Kozanoğlu
Ben yurdumdan kalkmam demiş

Kızıl Irmak akıp gider
Kenarını yıkıp gider
Ünü büyük Kozanoğlu
Ger'ardına bakıp gider

Kara çadır eğmeyinen
Göğsü çarpaz düğmeyinen
Ne kaçarsın Kozanoğlu
Beş yüz atlı gelmeyinen