Kozanoğlu avdan gelir 
Avını elinden alır
Buna Kozanoğlu derler
Yiğit ölür namı kalır 

Kaba kavak yıkıntısı 
Dallarının döküntüsü 
Kozanoğlu düğün tutmuş
Nerde bunun okuntusu