Cananı benim sevdiğimi can bilir ancak
Gönlüm dileğin dünyada canan bilir ancak

Bildim hem akl ile hem ilm ile hakkı
Şöyle bildim onu ki kuran bilir ancak

Abdal oluben beyliğin eden arifi gör ki
Bu saltanatın kadrini sultan bilir ancak

Kim aşk denizine dalıp gark olagörsün
Bu aşk denizinin bahrini umman bilir ancak

Ey saki getir devr-i ayağın tozu ile sun ki
Bu devr-ayağın devrini devran bilir ancak

İşret meclisine gelip giden meyler içilir
Pinhâne çeker şöyle ki Şeytân bilir ancak

Hiç kimse Nesimi sözünü fehm edebilmez
Bu kuş dilidir bunu Süleyman bilir ancak