Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Halk Şiiri
Gösterim: 4511
Seherden, sabahtan eser ürüzgar
Yeller Demirc'oğlu durmasın gelsin
Kar kalkar, açılır lale sümbüller
Güller Demirc'oğlu durmasın gelsin

Çamlıbel dağında yüksek kayalar
Beni kınamayın beyler ağalar
Göçer gider katarlanmış mayalar
İller Demirc'oğlu durmasın gelsin

Şirin Döne ağlar ağlar avunur
Dostlarım yas tutar düşman sevinir
Yirmi bey-kız hep karalar giyinir
Söylen Demirc'oğlu’na durmasın gelsin

Süremedi kara günün demini
Geyemedi güveyilik donunu
Üç gün oldu kır at yemez yemini
Göçler Demirc'oğlu durmasın gelsin

Bolu Beyi ıssız kodu bağları
Ak sineme vurdu gitti dağları
Köroğlu’nun demir kesen beyleri
Yiğit beyler şimdi durmasın gelsin