Tercan ellerinden gelen bir güzel
Açmış ak göğsünü sallanır bir hoş
Kınalanmış parmakların ellerin
Oturdu yanıma sallanır bir hoş

Davut Sulari der bağrıma akar
Ateşin hicranın çok canlar yakar
Can alıcı gözle yüzüme bakar
Naz o eda ile sallanır bir hoş