Kız senin derdinden derbeder oldum

Derd-i derunumu sor da öyle git
Hasretinden mecnun misali oldum
Ne hale düşmüşüm gör de öyle git

Mâşuk olan aşığını atar mı?
Gül yerinde kara çalı biter mi?
Aslan yatağında tilki yatar mı?
Gözde onikiden vur da öyle git.

Ağrı Göl Dağı'ndan Gahmut Yaylası
Hangi gün inersin hoştur havası
Gel ey Dürgün'üm gel çektirme yası
Sulari kuluna er de sonra git.