Efendiler bağı beş gül ağacı
Çiğdem bahçasında diktik erenler
Pirim cemalin gören der hacı
Hal bilmez elinden çektik erenler

Aşığım diyen çok kayıt olmadan
Cemevine girsem zahit olmadan
Cebrail ademe şahit olmadan
Kandili kudrette tektik erenler

Davut Sulari dem bir ere tabi bir pire tabi
Mest-i elest ettik, aşkın şarabı
Çeşme-yi hikmetten doldurduk kabı
Kaynaya kaynaya aktık erenler