Bir kaz aldım ben karıdan
Boynu da uzun borudan
Kırk abdal kanın kurudan
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Sekizimiz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kaza verdik bir çok akçe
Eti kemiğinden pekçe
Ne kazan kaldı, ne kepçe
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kaz değilmiş be bu, azmış!
Kırk yıl Kaf Dağı'nı gezmiş
Kanadın kuyruğun düzmüş
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.

Kaygusuz Abdal nidelim
Ahd ile vefa edelim
Kaldır postu biz gidelim
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.