Gel dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına
Dü cihanın ranimasi şîr-i Yezdan aşkına
Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için
Lütfedip bağışla cürmüm Âli Süphan Aşkına

İmam Zeynel Abidin'in abına umdunusa
Arayıp özünde Bakır'ı buldunusa
Ceddin evlad-I Muhammed Cafer'i bildin ise
Rahme gel ol Şah-ı Merdan Âli Ümran aşkına

Seyit Musa-yı Kazım'dır Ehl-İ Beytin serveri
Can-ı aşkı nuş edenler müpteladır ekseri
Sahi şehid-i Horasan İmam Rıza'dan beri
Müptelayı merhamet kıl kalb-i viran aşkına

Ey Virani çıkma yoldan doğru raha gel beri
Muhabbet şefkat senindir ey Hasan-ül Askeri
Evliyalar serfirazı Hacı Bektaş-ı Veli
Sen ganisin ver muradı devr-i mihtan aşkına