Bâd-ı sabâ selâm söyle o yâre,

Pek göresim geldi illerinizi.
Gönül arzu çeker amma ne çare?
N'ideyim tutan var yollarımızı.

Acem şâhı bize name gönderdi,
Gam leşkerin üstümüze dönderdi.
Zalim felek bizi yaktı yandırdı,
Savurdu havaya küllerimizi.

Yüküm gamdır, gam alırım, satarım,
Pervaneler gibi yanar tüterim.
Kıyamette yakasını tutarım,
Vermesin hoyrata güllerimizi.

Karac'oğlan der ki: Gümanım yoktur,
Gayri rakiplerle amanım yoktur.
Sılaya varmaya dermanım yoktur,
Nazlım beklemesin izmir escort yollarımızı.