Bâd-ı sabâ selâm söyle o yâre,
Pek göresim geldi illerinizi.
Gönül arzu çeker amma ne çare?
N'ideyim tutan kayseri escort var yollarımızı.

Acem şâhı bize name gönderdi,
Gam leşkerin üstümüze dönderdi.
Zalim felek bizi yaktı yandırdı,
Savurdu havaya küllerimizi.

Yüküm gamdır, fatih escort gam alırım, satarım,
Pervaneler gibi yanar tüterim.
Kıyamette yakasını tutarım,
Vermesin hoyrata güllerimizi.

Karac'oğlan der ki: Gümanım yoktur,
Gayri sikiş rakiplerle amanım yoktur.
Sılaya varmaya dermanım yoktur,
Nazlım beklemesin yollarımızı.