Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Halk Şiiri
Gösterim: 16279Han Aslı'm bahçe içinde

Gezer zavallı zavallı
Karşımızda elâ gözün
Süzer zavallı zavallı

Kaşları benzer kemana
Âşıkın eyler divane
Zülüflerin iki yana
Çözer zavallı zavallı

Hey ağalar be hey beyler
Kerem gayri yâri n'eyler
Acap bizden niçin eyler
Hazer zavallı zavallı