Üç beş aşık biraraya gelmişler

Onlar birbirine meydan ederler

İkrarından dönmez kavli sadıklar

Hakikat sırrını pünhan ederler

 

Olaydın onların darına berdar

Cümlesine oldu aklım tarumar

On iki koyunum üç beş kuzum var

Gönül yaylasında cevlan ederler

 

Dertli bu dertlere düşenden beri

Kimi geri çeker kimi ileri

Çeksem irakibi girmez içeri

Hakikate kuru bühtan ederler