İşte geldim gidiyorum

Şen olasın Halep şehri
Çok ekmeğin tuzun yedim
Şen olasın Halep şehri

Sana derler Arabistan
Dört tarafın bağ u bostan
Haber geldi nazlı dosttan
Şen olasın Halep şehri

Aşık Garip düştü yola
Hızır yardımcısı ola
Göründü gözüme sıla
Şen olasın Halep şehri