Kalktım kainatın içine girdim
Arayıp özümü bulmaya geldim
Kitabımı sayfa sayfa çevirdim
Mayalanıp insan olmaya geldim

Benimle zehrini öldürdü yılan
Ben idim çiyanın başını yolan
Ehli can içinde kendini bilen
Bir gönül bulupta kalmaya geldim

Aşk ile en başa koydum canımı
Çabaladım saray ettim inimi
Hak ile hoş görü bildim dinimi
Sazımda muhabbet çalmaya geldim

İkilik sofrasın kestim aşını
Yobazlık putunun kırdım başını
Çağdaş dünya için sevgi kuşunu
Uçurup göklere salmaya geldim

Kin ile nefreti içimden attım
Namert çarşısında iyilik sattım
Kaşığımı dostun aşına kattım
Umman-ı sevdaya dalmaya geldim

Bin doğum çıkardım bir tek ölüden
Rehberim Muhammed Merdan Ali’den
Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli’den
Erenlerden öğüt almaya geldim

Kağıdım mutluluk kalemim barış
İnsanda başlarım insana varış
Fikir üretmektir en büyük yarış
İlim mahzeninde dolmaya geldim

Bülbül lisanında güle şakıdım
Ayhan’ım kozamda aşkı dokudum
Çıktım minareden selâ okudum
Kendi cenazemi kılmaya geldim