Biz tarik-i aşkın âşıklarıyız
Baş ü cân vermişiz cânân bizimdir
Ne gamdan kaçarsın divâne gönül
Kâşâne bizimdir mihmân bizimdir

Bu nükte yetmez mi ârife kâfi
Sırra mahrem olan eylemez lâfı
Çık aradan sufî değilsen sâfî
Tekke-i aşk içre devrân bizimdir

Emrah bu makâmda olandır velî
Hakk'a yakın halka görünür deli
Elbet hatâ bizde demişiz belî
Yazılan ahd ile peymân bizimdir