Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Halk Şiiri
Gösterim: 12488

 

Gurbet elden geldim malım sormağa

 Bunca eşya çanak çömlek nic'oldu
 Ey komşular gelin şer'a durmağa
 Köy kadısı Kambur Felek nic'oldu
 
 Bulamadım ciğergahım eridi
 Benim babam bu yerlerde bir idi
 O hassadan mintanının şeridi
 Eğnine giydiği yelek nic'oldu
 
 Günde beş on kere yıkar sererdi
 Gece anam gündüz babam giyerdi
 Satayıdım üç beş para ederdi
 Yakası yeni yok gömlek nic'oldu
 
 Bunlar ev eşyası size dediğim
 İki sahan bir tencere gediğim
 Akşam sabah çorba koyup yediğim
 Ağzı burnu kırık çanak nic'oldu
 
 Arzum kaldı evde kalan somağa
 Her yedikçe tat verirdi damağa
 Karnı tok misafir ağırlamağa
 Su verdiğim telli bardak nic'oldu
 
 Mutbağa fareler ayak basmazdı
 Kilere kediler kulak asmazdı
 Yaş söğüt dalına ursan kesmezdi
 Soğan doğradığım bıçak nic'oldu
 
 Ağaç çelengine sepet astığım
 Çürük yulaf ile ipin kastığım
 Akan yarasına toprak bastığım
 Dam üstünde uyuz oğlak nic'oldu
 
 Komşular bilirler cümle bu işi
 Arpa yemez kırılmıştı her dişi
 Kuyruğundan kaldırırdı beş kişi
 Odun taşıdığım eşek nic'oldu
 
 Tarlada ekin yok otlar biterdi
 Ocaklığa odun koysam tüterdi
 Çıkıp tepesinde baykuş öterdi
 Ev önünde koca kavak nic'oldu