Behey rûzigâr gidersen canana söyle beni,
Lütfü ve keremi çoktur yakmasın böyle beni,
Ben bu derde düş olalı bana Mecnun dediler,
Ben nasıl Mecnun'um bilmem,  aramaz Leyla beni.

Ben bu derde düş olalı gözlerim yaşta benim,
Sinemi sitem kapladı gönlüm telaşta benim,
Ne dizimde kuvvet kaldı ne aklım başta benim,

 İpsiz bağladı felek bir kaşı yayla beni.

Ey Reyhânî hep düşündün dünyada han olmayı,
Hiç aklına getirmedin bir kabristan olmayı,
İstemem sensiz efendim tahta sultan olmayı,
Bana köle deseler de sen kabul eyle beni.