To yor ko‘yina men devona yetmisham,
Bir muflisamki davlati xoqona yetmisham,
Bir tashnaamki chashmai hayvona yetmisham,
Jonlar verib sening kabi jonona yetmisham,
Rahm aylakim yetancha sanga jona yetmisham.

Jonimg‘a ming jafo edan hardam sipehri dun,
Minoyi ayshu ishratimi etti vojgun,
Mehnat yukini chekdi alif qaddim o‘ldi nun,
Shukronai visolinga jon verdi tan bugun,
Cho‘x dard chekmishamki bu darmona yetmisham.

Bildimki charx tolibi aslu-nasab dagil,
Afg‘onu nolishim hama dam besabab dagil,
Ko‘nglum hamisha moyili zavqu-tarab dagil,
Jonu dilim murodina yettim ajab dagil,
Bir bandaamki dargohi sultona yetmisham.

Soqiyi dahr, ichurdi banga zahri g‘am ezib,
Kul bo‘ldi mehnating o‘tidin paykarim qizib,
Dutti g‘amingni jon hama ahbobdin bezib,
Mo‘ri muhaqqaramki sarosima cho‘l kezib,
Nogoh borgohi Sulaymona yetmisham.

Hajring tukonlaridin erur gulshani tanim,
Kel sayri bog‘ aylagil, ey rashki gulshanim,
Gulxan kulidur emdi mening johu maskanim,
Bir bulbulamka gulshan o‘lubdur nishimanim,
Yo to‘tiyamki bir shakaristona yetmisham.

To kotibi qazo qalami qildi odimi,
Etti ziyoda ishq elina e’tiqodimi,
Rayhon xating ayladi ravshan savodimi,
Davri falak muyassar edibdur murodimi,
Go‘yoki tolibi guharam — kona yetmisham.

Yo‘x shomi motamimg‘a bugun subhdam padid,
Bog‘landi aysh qobusi paydo emas kalid,
G‘oziy bo‘lurmu hech shaqi jahd ila said,
Miskin Fuzuliyamki sanga dutmisham umid,
Yo bir kamina qatrai ummona yetmisham.