Yazdır
Üst Kategori: Güfteler
Kategori: Türk San'at Musikisi
Gösterim: 1853

Beste:Yesârî Asım Arsoy
Güfte: Yesârî Asım Arsoy
Makam: Sultânî Yegâh
Usûl: Aksak

Biz Heybeli'de her gece mehtâba çıkardık
Sandallarımız neş'e dolar, zevke kanardık
Saz seslerinin sahile aksettiği demler âh o demler
Etrâfı bütün şarkı gazellerle yakardık, zevke kanardık