Beste: Tanburî Ali Efendi
Güfte: Enderunî Vâsıf Bey
Makâm: Segâh
Usûl: Devr-i Hindi

Dîl harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma
Bir teselli ver gelip bâri dîl-i nâşâdıma
Taş mıdır bağrın ki gelmezsin benim imdâdıma
Dîni ayrı kâfir olsa rahmeder feryâdıma