Söz: Enderunlu Vasıf
Beste: Hammamizade İsmail Dede Efendi

Ey büt-i nev edâ
Olmuşum müptelâ.
Âşığım ben sana.
İltifât et bana.

İltifât et bana
Âşığım ben sana…

Gördüğümden beri
Olmuşum serseri.

Bendenim ey peri,
İltifat et bana.

İltifat et bana
Âşığım ben sana…

Hasılı bunca dem
Ben senin bendenem.

Gel, gel ey gonca fem;
İltifat et bana.

İltifat et bana
Âşığım ben sana…