Makam: Rast
Usûl: Aksak
Form: Kanto
 
Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam.
Gönlüme bir eğlence isterim olsun.
Dideleri şahbaz, gerdanı beyaz,
Biraz da nazlı olsun.
 
Yan bakışı yaksın, cilvesi yıksın.
Olur ise böylesi, böylesi olsun
Endâmı şanlı, sohbeti tatlı,
Biraz da nazlı olsun.
 
Kaşlarında kâre olur ise olsun,
Gerdanında bir beni mutlaka olsun.
Yanakları parlak, raksedişi kıvrak,
Biraz da canlı olsun.
 
Güzellikte biricik, vücudu incecik,
Birazıcık sevdalı, sevdalı olsun.
Endâmı şanlı sohbeti tatlı,
Biraz da oynak olsun.