Hıristiyanların Hz.İsa'nın doğuşu adına kutladıkları Noel Bayramı, Hristiyanların bayramıdır; bizim değil. Biz Müslümanlar, Noel Bayramı kutlaması ya da onunla birlikte düşünülen yılbaşı eğlenceleri yapmayız. Zira biz “Kim bir kavme benzerse, o onlardandır” hadisinin muhatabıyız.
     Noel Bayramının kahramanı Noel Baba diye bir kişi yok. Hakkında söylenenler tamamen uydurmadır ve bir efsaneden ibarettir. Ama Türk’ün Dedem Korkut’u vardır ve gerçektir.
     Türk’ün yeniden doğuş bayramı olan Nardugan (nar: Güneş, tugan, dugan: doğan, Doğan güneş) bayramı Noel’den çok zaman önce vardır ve gerçektir. İslam öncesi eski Türk inancına ve kültürüne göre dünyanın tam ortasında hayat ağacı olan bir Akçam vardır. Gündüzlerin uzamaya başladığı 22 Aralıkta gündüz, geceyi yenmiş yani Güneş zafer kazanmış olur. Zira gece karanlık ve kötüdür, gündüz aydınlık ve iyidir. Bunun için tanrı Ülgen’e teşekkür bağlamında eski Türkler, bu hadiseyi Akçam ağacı altında şarkılar söyleyerek, eğlenerek kutlarlardı. Akçam ağacının dallarına Tanrıdan dilekler asarlar, altına hediyeler korlardı.
     Hristiyanın Noel Babasına karşı Türk’ün Ayaz Ata’sı var. En eski, Türk mitolojilerinde de, günümüzde de pek çok Türk devlet ve topluluğunda, Soğuk Hanı olarak bilinen Ayaz Ata’mız, efsaneye göre kışın soğuk havalarda ortaya çıkan, aç, fakir, çaresiz, kimsesiz ve garibanlara yardım eden bir evliyadır.
     Ayrıca Türk geleneğinde yılbaşı kutlaması 21 Martta Nevruz’da olur. İslam’dan sonra bizim Ramazan, Kurban bayramlarımız var. 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi millî bayramlarımız var. Hristiyanlar, bizim bu bayramlarımızı devlet ve millet olarak, kitlesel anlamda resmen kutlamaya başlasınlar, ben de karşılık olarak onların Noel Bayramını, yılbaşılarını kutlayacağım söz.
     Eskiden Haçlı savaşlarıyla vatanımızı fethedemeyen, modern Haçlı Batı, Noel Baba efsanesinin olmayan sevgisiyle, hayalî hediyeleriyle Türk milletini içerden, kalpten, kafadan, beyinden, ruhtan fethetmeye çalışıyor. Asıl amaç, paganizmi kapitalist bir ürün olarak pazarlamak. Zira bu yılbaşı kutlamaları ve eğlenceleri ile Müslüman Türk milletinin büyük paraları Hristiyanlık sektörüne akıyor. Müslüman Türk milletini mankurtlaştırmaya, özünden, kimlik ve kişiliğinden uzaklaştırmaya, sömürmeye ve soymaya dönük paganist ve kapitalist bir etkinlik olan Yılbaşı ayinlerinin davetkâr cümleleri şunlar: “Aşk melekleri sizi yeni yıl alışverişine çağırıyor!”, “Tek Varilden Şişeli!”, “Buzun Estetik Hali! Şampanyanın Simgesi!”, “İçinizi Isıtan Klasik Orta Kalite Şarap Yeterli!”, “İçkiniz Kaç Kalori?”, “Yeni Yılı İtalyan Güzellerle Karşılayın!”, “Çocuklara Özel Yılbaşı Partisi!”
     Noel Baba, evlere baca ve pencerelerden giriyormuş. Bizim baca ve pencereden girenlerle işimiz olmaz ve onlara başka gözle bakarız. Zira kitabımızda: “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız.” (Nur, 27) der.
     Biz, doğru dürüst kapıdan gelen misafire Tanrı misafiri der buyur ederiz.

(Yeni Mesaj, 31 Aralık 2014)