Bugün Irak ve Suriye adlanan yerlerde var olan kadim Türk yurtlarının ismi olan Türkmeneli'nde Türkler, IŞİD ve Barzani peşmergelerinin zulmü, baskısı ve katliamı altında yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Aynen bunun gibi 1963 yılı öncesinde de Kıbrıs'ta Türkler, Rum baskısı altındaydı.  
     O zaman Rumlar Kıbrıs Türklerini soykırımdan geçirerek yok etmek istiyorlardı. Nitekim bugün Türkmeneli'nde IŞİD ve peşmerge katliamına benzer şekilde, 21 Aralık 1963'te Kıbrıs'ta 'Kanlı Noel' olayı gerçekleşti. Olaylarda toplam 364 Kıbrıs Türk'ü şehit oldu.  Bugün Türkmeneli'nde Türk köy ve şehirleri IŞİD ve peşmerge tarafından boşaltılıp işgal ediliyor. 1963'te de 103 Türk köyü basılmıştı. Larnaka ve Tuzla bölgesinde Türk evlerine ateş açılmıştı. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan EOKA adında bir terör örgütünü himaye ederek Kıbrıs Helen Devleti diye bir devlet kurdurup Kıbrıs'ın sahibi yapmak istemişti.  Aynen şimdi Kuzey Irak'ın Barzani'ye teslim edilmesi gibi. O zaman Türkiye millî bir Türk devletiydi ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ünü esir alıp yok edecek olan Kıbrıs Helen Devletini tanımadı ve 20 Temmuz 1974 sabahı Türkiye, hava ve deniz çıkarmalarıyla Kıbrıs'a girdi. Kıbrıs Türklüğünün güvenliğini garanti altına aldı ve Kıbrıs Türklerine bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruverdi. 
     Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devletinden aynı soylu davranışı göstermesini bekliyoruz. Türk ordusunun, Amerika'nın NATO bünyesinde İslam ülkelerindeki yağma ve talan düzeninin bekçisi değil,  nerede olursa olsun dünyanın her yerindeki Türk milletinin muhafızı olduğunu kanıtlamasını bekliyoruz. Bu bağlamda hemen Türkmeneli'ne havadan ve karadan bir çıkarma yapmasını, o zaman Kıbrıs Helen Devletini darmadağın ettiği gibi Kuzey Irak'ta da Barzani korsan devletçiğini darmadağın edip yerine Türkmeneli Devletini kurmasını acilen istiyoruz. 
     Yalnız Kıbrıs savaşında eksik kalan bir taraf vardı. Bağımsız KKTC Devleti kurulduktan sonra hemen bir halk oylaması yapılıp Türkiye'ye iltihak etmeliydi, eksik kaldı. Eğer iltihak olsaydı iş bitmişti ve bugünkü sürüncemede bırakma rezaleti olmazdı. Savaşı göze aldık ve savaştıysak iltihak da onun tamamlayıcı unsurudur.  
     Savaşta kazandığın hakkını emperyalist Haçlı Batının şeytan politikacılarının alavere dalavere masasında bırakırsan bugünkü durum ortaya çıkar. Bugün hem o eksik tamamlanmalı hem de aynı modelle Türkmeneli Devleti kurulup halk oylaması ile Türkiye'ye iltihak etmelidir. Türkmenlerin kurtuluşu, bu çözümdedir. 
     1974'te Haçlı Batının ambargosundan, tehdidinden, şantajından korkmadıysak, her türlü dış baskıya rağmen millî bir Türk devleti olmanın gereğini yaptıysak bugün de korkmayalım. Irak ve Suriye Türkmeneli hattı kaybedilirse Türkiye ayakta kalamaz. Bilelim ki Ankara'nın güvenliği Kerkük'ten geçer.   


 *Prof. Dr. Nurullah Çetin

Kaynak: Yeni Mesaj