TÜRK EDEBİYATI DENEME

 

1.       Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden biri değildir?

A)     Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B)      Öğrenilen geçmiş zaman (-miş) ile anlatılması

C)      Belli bir yazarının bulunmaması

D)     Milli duygularla dini inançları işlemesi

E)      Eğitici niteliklere sahip olması

 

2.       Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle didaktik (öğretici) şiir türünde eser veren bir

   I                                                                                                      II

yazar da Moliere’dir. Önemli eserleri fabllardır. Bu türde daha önce eser verenlerden biri de

                       III                                               IV

Ezop’tur.

      V

A)I                B)II                C)V             D)IV               E)III

 

3. Dünya edebiyatında ünlü Rus yazarı Anton Çehov’un öncülük ettiği, anlatımı olaya değil duruma dayalı ve serimi, düğümü, çözümü olmayan bir hikâye (öykü) tarzını benimseyen Türk yazar hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Rauf Tamer

C)Sait Faik Abasıyanık

D) Memduh Şevket Esendal

E) Durali Yılmaz

 

3.       Türk edebiyatında ilk yerli roman hangisidir?

A)     Taaşşuk-i Tal’at ve Fitnat

B)      Telemak

C)      Karabibik

D)     Cezmi

E)      İntibah

 

4.       Edebiyatımızda ilk çeviri roman hangisidir?

A)     İntibah

B)      Telemak

C)      Karabibik

D)     Araba Sevdası

E)      Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

 

5.       Edebiyatımızda, yazılan ilk tiyatro eseri hangisidir?

A)     Keşanlı Ali Destanı

B)      Taş Bademleri

C)      Vatan Yahut Silistre

D)     Şair Evlenmesi

E)      Reis Bey

 

6.       Ülkemizde Avrupa edebiyatı tekniğine uygun olarak yazılan ilk roman ve yazarı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)     Ahmet Mithat Efendi/Hasan Mellah

B)      Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi/A’mâk-ı Hayal

C)       Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu

D)     Nabizade Nazım/Karabibik

E)      İntibah/Namık Kemal

 

7.       Edebiyatımızda ilk realist roman ve yazarı hangisidir?

A)     Recaizade Mahmut Ekrem/Araba Sevdası

B)      Muallim Naci/Köylü Kızların Şarkısı

C)      Halide Edip Adıvar/Ateşten Gömlek

D)     Refik Halit Karay/Memleket Hikayeleri

E)      Faruk Nafiz Çamlıbel/Han Duvarları

 

8.       Türk edebiyatından mesnevi tarzında yazılan ilk eser hangisidir?

A)     Ali Şir Nevai / Sedd-i İskenderî

B)      Genceli Nizami/İskendername

C)      Mevlana Celaleddin-i Rumi/Mesnevi

D)     Şeyh Galib/Hüsn ü Aşk

E)      Yusuf Has Hacib/Kutadgu Bilig

 

9.       Klasik Türk (Divan) edebiyatımızın bilinen ilk şairi kimdir?

A)     Yusuf Has Hacib

B)      Ali Şir Nevai

C)      Şeyhi

D)     Hoca Dehhani

E)      Genceli Nizami

 

10.   “Edebiyat” kelimesini dilimizde ilk kullanan yazar hangisidir?

A.      Ziya Paşa

B.      Şinasi

C.      Namık Kemal

D.      Ahmet Cevdet Paşa

E.       Mehmet Rauf

 

  

1)D,  2) E, 3)C, 4)B, 5)D, 6)C, 7)A, 8)E, 9)D, 10)B