Adı bilinen en eski Türk şairidir. Turfan kazılarında bulunan şiirleri ilk defe A. von Le Coq tarafından 1919-cu ilde yayımlandı. Elimize geçen iki şiirinden ilki, üç dörtlükten oluşan ve ilâhî tarzında yazılmış bir övgüdür. İlk dörtlüğü tam olarak bulunamamıştır. Aprın Çor Tigin’in ikinci şiiri, aşk konusunda yazılmış din dışı bir şiirdir. Yedi dörtlükden oluşan bu şiirin ilk dörtlüğü kayıptır.
     “Sevgili” adı verilen bu şiir, Uygur edebiyatının, dolayısıyla Türk şiirinin ilk ve en eski lirik şiir örneği sayılır.

 SEVGİLİ

kasınçığımın öyü kadgurar men
kadgurdukça
kaşı körtlem
kavışıgsayur men
öz amrakımın öyür men
öyü evirür men ödü/…/ çün
öz amrakımın
öpügseyür men
barayın tiser
baç amrakım
baru yime umaz men
bağırsakım
kireyin tiser
kiçigkiyem
kirü yime urnaz men
kin yıpar yıdlıgım
yaruk tengriler
yarlıkazunın
yavaşım birle
yakışıpan adrılmalım
küçlüg priştiler
küç birzünin
közi karam birle
külüşüpen külüşügin oluralım

 

GÜNÜMÜZÜN  TÜRKÇESİ  İLE

Yavuklumu düşünüp dertleniyorum.
Dertlendikçe,
kaşı güzelim,
kavuşmayı özlüyorum.
Kendi sevgilimi düşünürüm ben
Düşünürüm, düşünürüm de… [mısra kopuk!]
Kendi sevgilimi
öpmek isterim ben.
Kaçıp gitsem,
güzel sevgilim.
Gene de gidemem ki ben,
merhametlim!
Yaklaşayım desem (sana),
Yavrucuğum,
gene de yaklaşamam ki ben.
Misk gibi güzel kokulum!
Işık Tanrılar
sayesinde
ahlakı güzelimle
kovuşub ayrılmayalım.
Kudretli meleklerin
kudreti sayesinde
kara gözlümle
gülüşüp oturalım.

kaynak: Şinasi Tekin, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara 1998, seh.46-47.