Yazdır
Üst Kategori: Edebiyat
Kategori: İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı
Gösterim: 5682

     Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi adıyla meşhur olan “Edgü Ögli Tigin ile Ayıg Ögli Tigin” Uygur döneminin en tanınmış hikayelerinden biridir. Uygurlar hakkında bilgi verdikleri için önemli bir kaynak niteliğindedir.

     Kansu bölgesindeki Bin Buda mabetlerinde bulunan bu eserde, iyi yürekli bir şehzadenin bütün canlılara yardım etmek ve canlıların birbirlerini öldürmelerine engel olmak üzere çok değerli bir mücevheri ele geçirmek için çıktığı maceralı yolculuk anlatılır. Gemilerle yapılan yolculukta bin bir türlü tehlike vardır. Şehzadenin sahip olduğu mücevher kötü yürekli kardeş tarafından gözleri oyularak çalınır. Fakat sonunda adalet yerini bulur ve iyi yürekli şehzade Buda’ya dönüşür.

     Aslı Sanskritçe olan ve 10. yüzyılda Uygurcaya çevrilen bu eserde çok canlı bir üslup vardır. Olaylar çok akıcı bir dille anlatılmakta, yer yer görülen çok canlı tasvirler çok kısa tutulmakta, yine yer yer ratlananan karşılıklı konuşmalar üslubun akıcılığını bir kat daha artırmaktadır.