Her bölümü altışar mısralık nazım şekline müseddes denir. Her altılığın ilk dörder mısraı kendi aralarında; beşinci mısra beşincilerle, altıncı mısra da altıncılarla kafiyeli olur. Bazen beşinci, ve altıncı mısralar hep birbirleriyle kafiyelenir.

     Eğer beşinci ve altıncı mısralar her altılıkta değiştirilmeden,  olduğu gibi tekrarlanırsa, böyle müseddeslere tekerrürlü müseddes denir. Namık Kemal'in Mahmud Nedim Paşa'yı hicvetmek için kaleme aldığı "Hırrenâme" bu türdendir.