Sərhəddə dayanan vətən oğlunun,

Məramı ucadır, andı müqəddəs.
Torpağın ana tək doğmalığını,
Heç kim onun qədər anlaya bilməz.

Sərhədçi əsgərin vətən sevgisi,
Torpağı, ağacı, daşı isidir.
O qartal baxışlı iti gözləri,
Bu yurdun məhəbbət xəritəsidir.

Yurdun keşiyində duran igidin,
Duruşu yad gözə sancılan oxdur.
Sərhədçi əsgərin qəlbində təkcə,
Vətən sevgisinin sərhəddi yoxdur.

Sərhəddə bir ovuc torpağı oxşa,
Duyarsan içində tarix diridir.
Yurdu gözü kimi qoruyan ərlər,
Vətənin sabaha ümidləridir.