Çayırlara diker gözü,

Bayır görse, şaşar düzü.
İtle sidik yarıştır,
Ahmet Ağa'nın öküzü.

Su içer, yalak beğenmez,
Ahırda yatak beğenmez,
Kara der de, ak beğenmez,
Ahmet Ağa'nın öküzü.

Arabaya bön bön bakar,
Korna çalsan, ödü kopar,
Her işe burnunu sokar,
Ahmet Ağa'nın öküzü.

En güzel ahırda yatar,
İneklere çalım satar,
Sinek konsa, tekme atar,
Ahmet Ağa'nın öküzü.

Vurmuşlar bir boyunduruk,
Çile çeker buruk buruk,
Ne bağ bilir ne de koruk,
Ahmet Ağa'nın öküzü.

Kızınca kuyruk savurur,
Taşa bile boynuz vurur,
Tok da olsa möler durur,
Ahmet Ağa'nın öküzü.