Tek hakîkat var, evet, bellediğim dünyâdan,
Elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın:
Hepimiz kendimizin, bağrı yanık âşıkıyız;
Sâde, i´lânı çekilmez bu acâib aşkın!