TANIM

     Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türkçe ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

     Türkçe konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Türkçe Öğretmeni, bu program çerçevesinde,

     Eğitim vereceği grubun seviyesine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, öğrencilerin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı tedbirler alır.

     Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, öğrencilerin gelişimlerini izler, problemlerinin çözümüne yardımcı olur.

     Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

     Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.

     Sınıf/şube rehber öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

     Türkçe Öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

     Türkçe Öğretmeni olmak isteyenlerin;

Sözel yeteneği gelişmiş,
Dil ve edebiyata ilgi duyan
Kitap okumayı seven,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

     Türkçe Öğretmeni, sınıfta ve bazen kütüphanede görev yapar. Görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe,
Dilbilgisi,
Sosyal Bilgiler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ ŞARTLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) “Türkçe Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “TS-2” puan almak.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Sayfasında “Türkçe Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE MUHTEVASI

     Mesleğin yüksek öğrenim süresi en az 4 yıldır.

     Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;

1. Yıl: Yazı Yazma Teknikleri, Türk Dil Bilgisi, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Osmanlı Türkçesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi,
2. Yıl: Türk Dil Bilgisi, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilgisayar, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Dil Bilgisi, Genel Dilbilimi, Etkili İletişim, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,
3. Yıl: Anlama Teknikleri, Çocuk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Topluma Hizmet Uygulamaları, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Anlatma Teknikleri, Yabancılara Türkçe Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi, Uygarlık Tarihi, Ölçme ve Değerlendirme,
4. Yıl: Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Türkçe Ders Kitabı Uygulamaları, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Eğitim, Dil ve Kültür, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması ve seçmeli Dersleri alırlar.
 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

     Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Türkçe Öğretmenliği” lisans diploması ve “Türkçe Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

     Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe Öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak da çalışabilmektedirler. Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da çalışabilirler.


EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

     Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi imkânlardan da faydalanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.) Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


KAYNAK: Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi (UMBS)