Yazdır
Üst Kategori: Edebiyat
Kategori: Edebiyat Dersleri
Gösterim: 1154

MISRA (Dize): Şiirin en küçük birimi mısradır. Ölçülü ve anlamlı bir satırlık nazım birimine mısra denir. Mısra en küçük nazım birimi olduğu gibi, şiirden bağımsız olduğu gibi aynı zamanda en küçük nazım biçimidir. Böyle mısralara mısra-ı azade denir.

Örnek:

       Gönüldendir şikâyet kimseden feryadımız yoktur.

                                                              (Nev'i)

       Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur.

                                                            (Ş.Yahya)

 

BEYİT: Aynı ölçüde ve anlamca birbirine bağlı iki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir. Divan edebiyatında birçok nazım türünün nazım birimi beyittir.

Örnek:

"Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabadan gayrı."

                                                         (Fuzuli)

"O gül endam bir al şala bürünsün yürüsün

Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün"

 

DÖRTLÜK: Türk şiirinde –özellikle halk edebiyatımızda- en çok kullanılan nazım birimidir.

KITA: Bir manzumede bütünlük arz eden bölümlerdir. Kıtalar bir mısra, bir beyit, bir dörtlük vb. olabilirler.