Yazdır
Üst Kategori: Edebiyat
Kategori: Edebiyat Dersleri
Gösterim: 1220

Sözlü edebiyat ürünlerindendir. Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen olayların anlatıldığı hikayelerdir.

Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir. Olaylar hayal ürünüdür. Kahramanları arasında hayvanlar, cinler, periler yer alır. Olaylar öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman kullanılarak anlatılır. (Bir varmış, bir yokmuş.)

Masallarda eğiticilik esastır. Masalın sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

Masallar evrensel konulan işler. Çeşitli yerlerinde aynen tekrar edilen klişe bölümler vardır. Masallar bir yazar tarafından toplanarak bir araya getirilebilir. Alman Grimm Kardeşler, bizde ise Eflatun Cem Güney, Naki Tezel (Tezel Amca), Pertev Naili Boratav  masal derleyen yazarlardır.

Masal türü yazarına göre üç ana bölüme ayrılır:

1. Halk masalları: Anonim edebi ürünlerdir. İlk anlatan belli değildir. uzun yıllar sonra derleme yapanlar tarafından yazıya geçirilmiş veya halen yazıya geçirilmemiş olabilir.

2. Edebi masallar: Bir yazar tarafından, kendi hayal gücü, tecrübesi ve ilhama dayalı olarak kaleme alınmış masallar.

3. Derleme masallar: Bir yazar veya şairin eserinden (mesnevi, roman vb.) başka bir yazar tarafından alınarak yeniden yazılmış masallardır.