Hikâye, yaşanmış veya yaşanması ihtimali bulunan olayları anlatan kısa yazıdır. Hikâyede ele alman kişiler, çoğu zaman, hayatlarının belli ve kısa bir ânı içinde izlenir; karakterlerinin yalnız bir yüzü üzerinde durulur; ayrıntılara girmekten sakınılır. Olayların anlatılışında, romanda uygulanan metodlar uygulanır.

Masallardan günlük olayları anlatmaya geçiş yoluyla oluşan hikâye türü de, Rönesans'tan bu yana, özellikle XIX. yüzyıldan beri gittikçe gelişerek, edebiyatın en yaygın türlerinden biri olmuştur.

İki tür hikâye tekniği vardır: Maupassant tarzı klasik hikâye ve Çehov tarzı modern hikâye.

Klasik hikâyede olay esastır, modern hikâyede ise olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır. Edebiyatımızda klasik hikâyenin temsilcisi Ömer Seyfettin'dir.

Modern hikayenin ülkemizdeki temsilcileri ise Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal'dır.