Ülkemizde "edebiyat" sözü Tanzimat'tan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Daha eski dönemlerde onun yerine, şiir ve inşâ (nesir) sözleri kullanılırdı.

          “Edebiyat” sözü çeşitli manalarda kullanılır:

1- Bir dil ürünü olan sözlü ve yazılı eserlerin hepsi.

Bir sanat amacı güdülsün güdülmesin, her türlü söz ve yazı, bir devrin dilini ve anlatım özelliğini göstermesi bakımından, edebiyat çerçevesi içine girer. Güzel söylenmiş bir nutuktan günlük konuşmaya kadar her türlü söz ve okuyucuda güzel izlenimini bırakan bir yazıdan herhangi bir gazete haberine kadar her türlü yazı, birer dil ürünü olmaları yönünden, edebiyat sayılır. Sözgelimi, sanat değeri taşıyan bir roman nasıl bir edebiyat eseri sayılıyorsa, bir hukuk ya da tıp eseri de, bu anlayışa göre, bir edebiyat eseridir. Hukuk ya da tıp bilimleri üzerine yazılmış eserler anlamına gelen "hukuk edebiyatı", "tıp edebiyatı" vb. gibi terimler bu anlayıştan doğmuştur.

2- Yalnız sanat amacı güdülerek meydana getirilen sözlü ve yazılı eserlerin hepsi.

"Edebiyat" sözü daha çok bu anlamda kullanılır ve sanat amacı güdülmeden söylenen ve yazılan dil verimleri bu anlayışa göre "edebiyat dışı" sayılır.

3- Söz ve yazı sanatının kurallarını öğreten bilim.