Yazdır
Üst Kategori: Edebiyat
Kategori: Avrupa Tesirinde Türk Edebiyatı
Gösterim: 1219
Öz: Namık Kemal, Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci kuşak şair ve yazarlarından biridir. Nazım ve nesir türlerinde pek çok edebi eser kaleme almıştır. Türk edebiyatında ‘vatan’ ve ‘hürriyet’ şairi olarak şöhret kazanmıştır. Yayınlamış olduu ‘Hürriyet’ gazetesi ve kaleme aldıı hürriyet konulu makaleleri yanında Namık Kemal’e ‘hürriyet şairi’ şöhretini kazandıran şiiri, kısa ve meşhur adıyla ‘Hürriyet Kasidesi’, uzun ve gerçek adıyla ‘Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-i İnsâniyye’dir. Türk edebiyatında bazı akademisyen ve yazarlar bu meşhur kaside üzerine makaleler yazmış ve tahliller yapmışlardır, fakat bunların her biri belli başlı eksikliklere sahiptir. Bu nedenle, Namık Kemal’in Hürriyet Kasşdesi ve Tahlili adlı bu makale, otuzbir beyitten oluşan bu şiiri daha geniş bir biçimde yeniden ele alıp tahlil etmektedir. Bu uzun makale, Giriş, a-Kasidenin Adı, b-Kasidenin Yazılması, c-Kasidede Plan, d-‘Hürriyet Kasidesi’nin Tahlili, e-Kasidenin Türk Edebiyatında Etkileri, Sonuç ve Kaynakça gibi bölümleri içermektedir. Bu makalenin amacı, Namık Kemal’in Hürriyet Kasşdesi’ni akademik düzeyde yeniden tahlil etmek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize süper güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin çıkarları sonucu dünyanın pek çok yerinde vatanlarını ve hürriyetlerini kaybedenlerin olduğunu ve böyle bir ortamda vatan sevgisi ve hürriyet duygusunun önemini hatırlatmaktır. Anahtar Kelimeler: Namık Kemal, Hürriyet, Vatan, Tanzimat, şair, şiir.

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...