Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu
Balalıktan ösken evge köz yaşım düştü
     Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım
     Vatanıma hasret kaldım, ey gözel Kırım

Bahçelerin meyvaları bal ile şerbet
Sularını içe içe toyalmadım men
     Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım
     Vatanıma hasret kaldım, ey gözel Kırım

Bala çağa vatanım dep köz yaşın döker
Kartlarımız emenç yayıp dualar eder
     Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım
     Vatanıma hasret kaldım, ey gözel Kırım