Dünyâ malının keyfini sürmek de hünerdir
Bir lokmaya muhtaçları görmek de hünerdir

Kat kat giyinip kış gününün zevkini tatmak
Sırtındaki tek gömleği vermek de hünerdir

Dîbâ ile atlas giyinip nâz ile gezmek
Bir tek çulu mihmânına sermek de hünerdir

Bin derd ile hem-hâl olanın hâline gülmek
Bir hastaya ahvâlini sormak da hünerdir

İnkâra sapıp dîn ile îmânı unutmak
Nâdim olarak tevbede durmak da hünerdir

İblîse kanıp cennet-i âlâdan atılmak
Îmân ile tekrer geri girmek de hünerdir

Gurbette kalıp ey Seferî yâri unutmak
Candan geçerek vuslata ermek de hünerdir

(Ankara, Ocak 1987)
Mustafa Nejat SEFERCİOĞLU (SEFERÎ)