Meni men istegen öz suhbetige ercümend itmes,

Meni ister kişining suhbetin könglüm pisend itmes.

Ne behre tapkaymen andın ki mendin istegey behre,
Çü ulkim behreyi andın tilermen behremend itmes.

Nitey hur u perî bezmin ki katlim ya hayâtımga,
Ayân ul zehr çeşm eyleb nihân, bu nâşend itmes.

Kerekmes ay ile kün şeklikim hüsn ü melâhatdın,
İçim ul çâk-çâk itmes, tenim ul bend-bend itmes.

Kerek öz çâbuk-i Mecnunveş-i kâtil şiârımkim,
Buzuğ könglümdin özge yerge cevlân-i semend itmes.

Köngül üz çarh zâlıdın, firîbin yimekim, âhir
Ecel serriştesidin özge boynungga kemend itmes.

Ul ay otluğ yüzin açse, Nevâî tegmesün deb köz,
Muhabbet tuhmıdın özge ul ot üzre sipend itmes.

Özbekçe